Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

"Από Θεού άρξασθε"

ΣΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

«Και τον σόν φυλάτον διά του Σταυρού σου πολίτευμα.»


Πανηγυρίζει με λαμπρότητα σήμερα η Εκκλησία μας την Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ο λόγος σήμερα είναι για το Σταυρό και το πολίτευμά του όπως λέει και το απολυτίκιο της εορτής. Τι είναι ο Σταυρός και τι το Σταυρικό πολίτευμα; Ο τίμιος Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού και επομένως η δόξα της Εκκλησίας. Είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, Βασιλέων το κραταίωμα και πιστών το στήριγμα, τωνΑγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα.

Όλες αυτές οι εκφράσεις δείχνουν τη μεγάλη δύναμη του Σταυρού η οποία δεν οφείλεται σε αυτό καθ’ εαυτό το σχήμα, αλλά στον Χριστό που είναι Εσταυρωμένος πάνω σε αυτό. Ο Σταυρός είναι εικόνα του Εσταυρωμένου και δεν νοείται χωρίς Αυτόν. Από αυτόν αντλεί τη δύναμη και τη χάρη. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά «όχι μόνον ο λόγος περί του Σταυρού και το μυστήριο, αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, γιατί είναι σφραγίδα σεβάσμια, αγιαστική και τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανεκφράστων αγαθών, τα οποία προέρχονται από τον Θεόν».

Οι Πατέρες μας λένε ότι πρέπει να προσκυνούμε τον τύπο του Σταυρού, γιατί είναι σημείο και τρόπαιο μέγιστο του Χριστού εναντίον του διαβόλου και όλης της αντικειμένης φάλαγγος. Ακόμη ο Σταυρός είναι «η της αμαρτίας κατάργησις», είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που σώζει τους ανθρώπους σε κάθε εποχή. Γιαυτό και ο Απόστολος Παύλος καυχάται για το Σταυρό του Χριστού που αποτελεί ανοησία για τους ειδωλολάτρες και πρόκληση για τους Ιουδαίους.
Στα συναξάρια των Αγίων διαβάζουμε τις λέξεις βίος και πολιτεία. Η λέξη βίος αναφέρεται στα βιογραφικά της ζωής του κάθε Αγίου, η λέξη πολιτεία σημαίνει τον τρόπο ζωής. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η φράση πολίτευμα του Σταυρού αναφέρεται στον σταυρικό τρόπο ζωής. Το σταυρικό πολίτευμα, ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, οδηγεί στην Ανάσταση και στην αναστάσιμη ζωή. Αυτό αποτελεί το στόχο και το σκοπό της Εκκλησίας, την υπέρβαση του θανάτου και την ένωση του ανθρώπου με το Θεό, δηλαδή τη σωτηρία. Η Εκκλησία στηρίζεται πάνω στο Σταυρό και η όλη εκκλησιαστική ζωή είναι στην πραγματικότητα σταυρική. Αυτό γίνεται φανερό με πολλούς τρόπους.

Πρώτον, τά μυστήρια της Εκκλησίας που αποτελούν το κέντρο της πνευματικής ζωής γίνονται με την ενέργεια του Σταυρού. Τα πάντα σφραγίζονται από το σημείο του τιμίου Σταυρού και χωρίς τη σταυροειδή ευλογία δε μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα μυστήριο. Δεύτερον, όλη η ζωή του Χριστιανού είναι στην πραγματικότητα σταυρική. Ο Σταυρός για κάθε Χριστιανό είναι το αντίδοτο και η νίκη εναντίον του θανάτου, το όπλο κατά του διαβόλου. Αποτελεί τύπο μαρτυρίου αφού καλούμαστε να μιμηθούμε το παράδειγμα του Κυρίου. Αποτελεί ακόμη πρότυπο ζωής των Χριστιανών γιατί σταυρικά πρέπει να ζεί τη ζωή του κάθε Χριστιανός. Αυτό σημαίνει απάρνηση της επιθυμίας και του ιδίου θελήματος και θυσιαστικό φρόνημα, διάθεση θυσίας και προσφοράς προς όλους τους συνανθρώπους μας.

Τρίτον, γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η άσκηση και η σταυρική ζωή και κατά συνέπειαν η όλη ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται από τη σταυρική ζωή. Η αρχιτεκτονική, οι εικόνες, οι ύμνοι, η μουσική, όλες οι εκφράσεις της εκκλησιαστικής παραδόσεως είναι σταυρικές δηλαδή χαρακτηρίζονται από το σταυρικό πολίτευμα, τον τρόπο δηλαδή που η Εκκλησία βιώνει την πραγματικότητα και την αναφέρει στο Θεό. Όλα αυτά πρέπει να κατανοούνται στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας και των σταδίων της, της καθάρσεως, του φωτισμού και τις θεώσεως. Σκοπός όλων αυτών είναι να υποβοηθούν τον άνθρωπο να πραγματώσει τον στόχο του που είναι η ένωση με το Θεό και τους συνανθρώπους, δηλαδή η σωτηρία. Ο τίμιος Σταυρός είναι η δύναμη και το όπλο μας στον πνευματικό μας αγώνα. Γιαυτό η Εκκλησία μας προσκαλεί να τον προσκυνήσουμε σήμερα και μας προτρέπει να επικαλούμαστε τη δύναμή του κάνοντας το Σταυρό μας και σφραγίζοντας με το σημείο του τα πάντα στη ζωή μας. Γιατί κάνοντας το σημείο του Σταυρού, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Κύριο, ζητάμε τη χάρη και την ευλογία του για να νικήσουμε τα πάθη, σταυρώνουμε τους κακούς λογισμούς, τις πονηρές επιθυμίες που σκοτίζουν το νού, ομολογούμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, και την ένωση της θείας και ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού, ομολογούμε ότι θα ζήσουμε σταυρική ζωή και θα μιμηθούμε τη σταυρική ζωή των Αγίων. Γιαυτό και όταν προσκυνούμε τους Αγίους κάνουμε το Σταυρό μας. Ο Σταυρός είναι η δύναμη και η δόξα μας. Με τη δύναμη που αντλούμε από αυτόν καλούμαστε να ζήσουμε τον σταυρικό τρόπο ζωής που προτείνει η Εκκλησία μας για να αδειάσουμε από τα σκουπίδια των παθών και της κακίας και να γεμίσουμε από τα θεία δώρα της χάριτος του Θεού και από τη χαρά της Αναστάσεως.


2 σχόλια: